Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на онлайн магазин shop.bohemialux.com

 1. Информация за собственика на уеб сайта

Сайтът shop.bohemialux.com се управлява от фирма „Бохемия лукс“ ООД, с адрес по регистрация: гр.София, п.кп.1303, Зона Б5, бл.12А, ж.к Тракия бл.218, вх.Б и ЕИК: 204370515. Фирма „Бохемия Лукс“ се отнася сериозно към управлението на личните данни, съобразно текущото законодателство на Република България, както и Регламент 2016/679 на Европейския съюз (GDRP).

Данните и личната информация, предоставена от посетителите и потребителите на уебсайта, се използва от администрацията на сайта за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникация с посетителите и потребителите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, тези данни и информация се използват за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги от името на сайта.

Под „лични данни“ се разбира всяка информация, служеща за идентифициране на физическо лице, както и неин еквивалент.  Отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко и по-конкретно чрез идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Всички служители на фирма „Бохемия Лукс“ ООД са преминали обучение във връзка със спазването на Регламента за защита на личните данни.

2. Контакти във връзка с политика за зашита на личните данни на фирма „Бохемия Лукс“ ООД

С цел подобряване на политиката на фирмата по отношение на защита на личните данни, при възникване на въпроси, моля да се обръщате на посочените контакти:

 • e-mail: info@bohemialux.com
 • тел. +359885513288
 • Къде се съхранява личната информация?

Личните данни се съхраняват на сървърите на сайта, на територията на Европейския съюз. Никакви данни за потребителите на онлайн магазина не се съхраняват извън Европейския съюз.

3. Как е защитена личната информация?

„Бохемия Лукс“ ООД защитатва личната информация с помощта на най-новите технологии и мерки. Информацията между потребителя и сървъра е защитена с протокол SSL/TLS encryption (secure sockets layer / transport layer security).

Централизирано съхраняване на личните данни в информационни инфраструктури с ограничен достъп само за конкретни служители на фирмата.

Защитено съхранение на личните данни на физически носител – СОТ, видео наблюдение, метални каси и др.

Използване на високо технологични решения в областта на информацията, нейното съхранение и обработване, като защити с пароли, съвременен антивирусен софтуер, криптирани канали за достъп и други.

Разработване на процедура за уведомяване на надзорните органи в законовите срокове при евентуална загуба, кражба или неправомерен достъп от трети лица и уведомление на субектите, ако има висок риск за правата и свободите им.

4. Каква лична информация се събира?
  • Лична информация на нерегистриран потребител:
 • Лична информация споделена доброволно от потребителя:
  • при изпращане на съобщение от страницата за контакт: емейл адрес, име.
  • при записване за информационен бюлетин: емейл адрес, име.
  • Лична информация на регистриран потребител:
 • Лична информация споделена доброволно от потребителя:
 • при регистрация: име, адрес, телефон, емейл, IP адрес.
 • при поръчка: адрес за доставка, адрес за плащане.
 • при записване за информационен бюлетин: име, емейл
  • Технически данни:
 • Информация, която се обработва при ползването на сайта: данни за браузера, бисквитки, IP адрес, насочваща страница (referrer).
  • Създаване на профил и управление

Всеки потребител при регистриране на профил въвежда информацията по-горе и е отговорен за нейната достоверност. При регистрация той въвежда свой емейл и всяка понататъшна комуникация свързана с личните данни се провежда само и единствено на регистрирания емейл.

Отговорност на потребителя е да съхранява данните си за достъп (емейл и парола) и в случай на необходимост трябва да уведоми админстрацията за неоторизиран достъп чрез потребителския акаунт.

На страницата на профила си, потребителят може да променя личната информация. Администрацията на фирма „Бохемия Лус=кс“ ООД не е отговорна по никакъв начин за достоверността на въведената информация.

7. Как се ползва личната информация на потребителите?

7.1. Обработка на поръчки:

Част от личната информация се споделя с фирми, при условията на споразумения за поверителност, за обработване, финансово-счетоводна дейност, доставяне и плащане на поръчки. Тези доставчици могат да имат достъп само до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

7.2. Статистика и анализ

За подобряване работата на сайта и управление на търговската дейност ползваме статистически данни събирани от трети страни – Google Analytics, Facebook и др.

8. Техническа поддръжка и сигурност

С цел по-добра работа на сайта, сигурност на информацията и предотвратяване на злоуптреби, оторизирани технически фирми могат да имат достъп до личните данни.

9. Изпращане на информационен бюлетин

Нашият информационен бюлетин се изпраща само на записалите се доброволно потребители. Данните не се споделят във вътрешната система на сайта или с трети страни.

Всеки потребител може да се отпише във всеки момент от получаването му.

Регистрираните потребители могат да го направят на страницата на профила си и изпращането ще спре автоматично.

10. Контакт с нас, обаждане по телефон, уведомяване за наличност на стока

Данните, получени при комуникация със служителите на сайта, се ползват само за нуждите, за които са получени.

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако установим, че сме събрали такава, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Ние не събираме и не обработваме чувствителни и биометрични данни, както и други такива несвързани с основната ни дейност, както и предоставени ни от трети лица или от публични регистри.

Всички посочени по-горе контрагенти са в договорни отношения с нас и имат задължението да не разкриват наша информация. Те също са регистрирани като администратори и като обработващи лични данни и носят отговорност за опазването й.

Разкриването на каквато и да е лична информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират такава при спазване на нормативно установения ред.

11. Права на лицата, чиито лични данни се обработват

Фирма „Бохемия Лукс“ ООД уважава Вашето право на достъп и контрол на вашата информация и ще отговори на Вашите искания за информация и, където е приложимо, ще коригираме, променим или изтрием личната ви информация, а именни:

 1. Право на достъп до и право на прозрачна информация
 2. Право на коригиране на личните данни
 3. Право на изтриване на личните данни
 4. Право на ограничаване на обработването
 5. Право на преносимост на данните
 6. Право на възражение
 7. Право за оспорване на автоматичната обработка
 8. Оттегляне на съгласието
 9. Право на уведомяване на субекта на лични данни при пробив

12. Срок за съхраняване на личните данни

Ние ще задържим предоставената ни от вас лична информация за период, необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата ни политика за защита на личните данни, или ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

13. Как използваме файловете с “бисквитки”?

“Бисквитките” или така наречените “кукита” (Cookies) са малки файлове, които се съхраняват чрез браузъра на вашето устройство, когато посещавате сайтове в интернет. Основната цел на “бисквитките” е да правят потребителя разпознаваем. Ние използваме тази технология в сайта с цел да улесним посетителите и да подобрим ползваемостта на сайта. При тези процеси не се съхраняват никакви лични данни, и на практика е невъзможно чрез “бисквитките” да бъде идентифициран отделен посетител като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от “бисквитки” обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на сайта, което ни позволява да подобряваме неговата функционалност, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

В сайта shop.bohemialux.com използваме частично вградено съдържание от други уеб сайтове, например от Facebook, YouTube, Google и др., с които имаме договор. В тази връзка е възможно на вашето устройство да бъдат складирани “бисквитки” от въпросните чужди сайтове, върху които ние нямаме контрол и по никакъв начин не бихме могли да използваме. Това са т. н. “бисквитки” на трета страна.

Всички браузъри разполагат с функционалност за управление на “бисквитките”. Обикновено в настройките на съответния браузър можете да намерите инструменти, чрез които да изтриете бисквитките изцяло или частично, да забраните тяхното получаване или да настроите специален режим на работа в това отношение. Имайте предвид, че ако блокирате получаването на “бисквитки” или ги изтриете, това ще повлияе негативно върху работата на сайта и той ще стане частично неизползваем за Вас.

14. Други технологии

– Web beacons(single-pixel gifs): служат за оценка на работата на сайта, анализ на промоционални кампании и др. Може да бъдат включени в информационния бюлетин за статистически цели.

– Web server logs: Нашят сървър събира автоматично данни свързани с работата на сайта като например IP адрес, тип на браузера, някои технически характеристики на устройството, посетени страници, данни за предпочитан език, избрани продукти в количката, търсени думи в сайта, кликове, предишни и следващи страници.

– Свързване със социални мрежи: Някои наши страници предлагат споделяне със социални мрежи и информацията за вашето посещение на сайта може да бъде споделена с трети страни като Facebook, Google и др. Тези трети страни могат да получат информация за посещението Ви на сайта, както и да добавят бисквитки на Вашето устройство. Ние нямаме контрол върху тази информация и препоръчваме да се информирате директно за политиката им. Ако не искате да споделяте информация за посещението си в нашия сайт, моля не споделяйте съдържание и излезте от профила си в социалната мрежа преди посещението на сайта.

15. Промени в тази политика за поверителност

Тези Правила за защита на личните данни влизат в сила от 05.05.2018 година във връзка с въвеждане на Регламент 2016/679 на Европейския съюз (GDRP).

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези Условия за зашита на личните данни, не се колебайте да се свържете с нас.

Последна корекция на настоящия регламент: 15.12.2020г.

X